Material

Kognitionsetologernas etologiska alfabet


Vi går igenom olika beteenden och etologiska begrepp på ett emkelt och kortfattat sätt. Prenumerera gärna på våra klipp. 

Foderberikning för hund


Här kommer ett enkelt sätt att utmana hunden på när det är dags för mat. Genom olika typer av berikningar får hunden utlopp för sina naturliga beteenden vilket leder till en ökad välfärd.

Hästar och gnäguggningar


Hästar är sociala djur som kommunicerar med en rad olika läten som gnäggningar, tjut och fnysningar. Gnäggningarna innehåller information om hästens kön, kroppstorlek, rangordning och individ och förmedlar även hästens emotionella status. T.ex. låter gnäggningarna olika om hästen lämnas ensam och gnäggar efter sina kompisar än om hästen gnäggar när den får återse sina kompisar.


Vid ljudanalyser av gnäggningar har man även sett att gnäggningen utgörs av två olika ljudfrekvenser, detta fenomen är ovanligt bland däggdjur och kallas bifonation. Hästar behöver kommunicera på nära avstånd såväl som på längre avstånd och en gnäggning kan höras på upp till en kilometer. Ston föredrar gnäggningar från hingstar som matchar deras egen kroppsstorlek, ston föredrar även gnäggningar med lägre frekvens något som ses hos flera arter. Troligtvis finns det ett samband mellan låga ljud/röst och fertilitet.


Hästar reagerar även olika på om de hör gnäggningar från en bekant häst eller om de hör gnäggningar från en främmande häst, det visar på att hästar lär sig sociala ljudsignaler samt att de kommer ihåg sociala band under lång tid.


Briefer, E.F., Maigrot, A-L., Mandel, R., Briefer Freymond, S., Bachman, I. & Hillmann, E. (2014) Segregation of information about emotional arousal and valence in horse whinnies. Scientific Reports 4. Articel number 9989

Lemansson, A., Boutin, A., Boivin, S., Blois-Heulin, C. & Hausberger, M. (2009) Horse (Equus caballus) whinnies: a source of social information. Animal Cognition. 12:693-709.

Lemansson, A., Remeuf, K., Trabalon, M., Cuir, F. & Hausberger, M. (2015) Mares Prefer the Voices of Highly Fertile Stallions. PLoS ONE 10(2): e0118468. doi:10.1371/journal.pone.0118468


Texten publicerades ursprungligen i samband med Sveriges Akademiska Etologers djurkalender 2016.